MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

[คริสเตียนต้องอ่าน] จะค้นหาคริสตจักรที่มีการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 - 22:41 น.
AA 18
ผ่านการสื่อสารของเมื่อวันนี้เราได้รู้แล้วว่า คริสตจักรที่มีความกระตือรือร้นในลักษณะภายนอก แต่ผู้เชื่อกลับไม่ได้รับการจัดหาชีวิต ในความเป็นจริงนั้นไม่มีการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว หากเรายังคงอยู่ในคริสตจักรเช่นนี้ต่อไปโดยไม่แสวงหาคริสตจักรที่มีการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็จะถูกละทิ้งและกำจัดโดยพระเจ้า
[คริสเตียนต้องอ่าน] จะค้นหาคริสตจักรที่มีการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร
[คริสเตียนต้องอ่าน] จะค้นหาคริสตจักรที่มีการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร


แล้วเราจะค้นหาคริสตจักรที่มีการทำานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรกันล่ะ? องค์พระเยซูได้บอกหนทางให้กับเรามานานแล้วว่า: “เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกท่านทั้งหลาย แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ เมื่อพระองค์ พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น” (ยอห์น 16:12-13) นอกจากนี้ยังมีคำพยากรณ์หลายครั้งในหนังสือวิวรณ์บทที่ 2 และ 3 ว่า: “ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลาย” พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า: “เนื่องจากว่าพวกเรากำลังตามหารอยพระบาทของพระเจ้า มันจึงจำเป็นที่พวกเราต้องค้นหาน้ำพระทัยของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้า พระดำรัสของพระองค์ —เพราะที่ใดก็ตามที่มีพระวจนะใหม่ๆ ที่พระเจ้าตรัส พระสุรเสียงของพระเจ้าอยู่ที่นั่น และที่ใดที่มีก้าวพระบาทของพระเจ้า การกระทำต่าง ๆ ของพระเจ้าอยู่ที่นั่น ที่ใดก็ตามที่มีการทรงแสดงออกของพระเจ้า ที่นั่นพระเจ้าทรงปรากฏ และที่ใดที่พระเจ้าทรงปรากฏ ที่นั่นความจริง หนทาง และชีวิตดำรงอยู่
จากตรงนี้เราจะรู้ได้ว่า พระเจ้าจะทรงพระดำรัสอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาในยุคสุดท้าย เพื่อนำเราไปสู่ความจริงทั้งมวล หากเราต้องการที่จะได้รับการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เช่นนั้นก็ต้องแสวงหาพระวจนะใหม่ ๆ ของพระเจ้า แสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า เมื่อเราก้าวตามพระราชกิจใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เช่นนั้นก็จะมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ในวันนี้ ทั่วทั้งโลกมีเพียงคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤททธิ์ที่เป็นประจักษ์พยานต่อสาธารณชนว่าองค์พระเยซูเจ้าได้กลับมาแล้ว นั่นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤททธิ์ผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤททธิ์ได้แสดงความจริงนับล้านคำ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ถูกรวบรวมอยู่ในหนังสือ พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ และถูกโพสต์บนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้คนจากทุกประชาชาติและทุกแผ่นดินที่หิวกระหายในความจริงได้แสวงหาและพิจารณา หลังจากผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงหลายคนได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤททธิ์ ก็ได้ตระหนักถึงพระสุรเสียงของพระเจ้าและก้าวตามรอยพระบาทของพระเจ้า และได้สุขสำราญกับความหวานชื่นจากพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้ง
หากคุณต้องการที่จะได้รับการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก้าวตามรอยพระบาทของพระเจ้า แสวงหาและพิจารณาพระราชกิจและพระวจนะของการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดฝากข้อความ


คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม:


ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

[คริสเตียนต้องอ่าน] จะค้นหาคริสตจักรที่มีการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร