MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

การสำรวจค้น: คนที่ทำบาปและสารภาพบาปอยู่เสมอจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้หรือไม่?

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2563 - 09:37 น.
AA 28
การเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นคำมั่นสัญญาที่องค์พระเยซูทรงให้กับเรา และเป็นความปราถนาอันงดงามของพวกเราทุกคนที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง แต่มีหนึ่งคำถามที่เราต้องพิจารณาคือ: เรามักจะดำรงชีวิตอยู่ในสภาพของช่วงระหว่างวันทำบาปแล้วกลางคืนสารภาพบาป โดยไม่สามารถสลัดตนเองให้หลุดพ้นได้อยู่เสมอ เมื่อองค์พระเยซูกลับมาแล้วจะสามารถถูกรับเข้าไปในอาณาจักรแห่งสวรรค์ได้หรือไม่? บางคนอาจพูดว่า: องค์พระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเราแล้ว หลังจากที่เราทำบาปก็เพียงแค่สารภาพบาปและกลับใจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าก็จะทรงให้อภัยความบาปของเรา เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้ากลับมาแล้ว ก็จะสามารถถูกรับไปในอาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ แล้วความคิดนี้ของเรามันสอดคล้องกับความจริง หรือสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่? เราทุกคนต่างก็รู้ว่า พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า: “เราบอกความจริงกับท่านว่า ทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป 35ทาสอยู่ในบ้านเพียงชั่วคราว บุตรต่างหากที่อยู่ตลอดไป” (ยอห์น 8: 34-35) “....... เพราะฉะนั้นเจ้าจึงต้องบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์” (เลวีนิติ 11:45) จะเห็นได้ว่า พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ และพระเจ้าทรงกำหนดให้เราชำระล้างให้บริสุทธิ์ มีเพียงผู้ที่อุปนิสัยอันเสื่อมทรามได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์ และไม่ทำบาปอีกจึงจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้ แต่หลังจากที่เราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงแม้ว่าความบาปได้รับการอภัยแล้ว แต่ว่าเรายังคงทำบาปอยู่เสมอ และถูกความบาปพันธนาการไว้ เช่นนี้ก็ไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้ พี่น้องชายหญิง สำหรับคำถามที่ว่าการทำบาปอยู่เสมอจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้หรือไม่นั้น คุณคิดเห็นอย่างไร? เพื่อที่เราจะแลกเปลี่ยนและสำรวจค้ และแสงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าร่วมกันได้ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

การสำรวจค้น: คนที่ทำบาปและสารภาพบาปอยู่เสมอจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้หรือไม่?