MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

สิ่งที่มาจากพระเจ้าจะต้องรุ่งเรือง

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 - 07:58 น.
AA 17
เมื่อองค์พระเยซูทรงปฏิบัติพระราชกิจในสองพันปีที่แล้ว พระองค์ถูกกล่าวโทษและต่อต้านโดยชาวยิวแห่งศาสนายูดาห์และรัฐบาลโรมัน จนนำองค์พระเยซูตรึงบนกางเขน แต่พระกิตติคุณขององค์พระเยซูเจ้าก็ยังคงแพร่กระจายไปทั่วโลกจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก จะเห็นได้ว่าไม่มีอำนาจใดสามารถมาขวางทางพระราชกิจของพระเจ้าได้
สองพันปีต่อมา องค์พระเยซูเสด็จกลับมาสู่เนื้อหนังอีกครั้ง นั่นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระองค์ทรงแสดงพระวจนะแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้ายเพื่อชำระล้างมนุษย์ให้บริสุทธิ์และช่วยมนุษยชาติให้รอด และจะนำมนุษย์เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า แต่อย่างไรก็ตาม พระราชกิจของพระเจ้าประสบกับการถูกกล่าวโทษและต่อต้านอีกครั้งโดยโลกแห่งศาสนาและรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนในยุคปัจจุบันนี้ พระองค์ถูกข่มเหงและจับกุม แต่ในเวลาสั้น ๆ เพียงสามสิบปี ข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็ยังคงแพร่กระจายไปทั่วจีนแผ่นดินใหญ่ ในตอนนี้ได้เผยแพร่ไปยังทิศตะวันตกแล้ว และได้ก่อตั้งคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในหลายประเทศแล้ว ซึ่งเป็นการปรากฏเป็นจริงตามพระวจนะขององค์พระเยซู: “ด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใด การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉันนั้น” (มัทธิว 24:27)


ทำไมผู้คนจากทุกประเทศที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงจึงกลับสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์?
คลิกเพื่อเรียนรู้ ได้เปิดเผยความลึกลับให้กับคุณ:คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์


พระราชกิจแห่งการบังเกิดเป็นมนุษย์ทั้งสองครั้งของพระเจ้าต่างก็ประสบกับการถูกกล่าวโทษและต่อต้านโดยผู้นำทางศาสนาและพรรคปกครอง แต่สิ่งที่มาจากพระเจ้านั้นจะต้องรุ่งเรือง พระราชกิจของพระเจ้าไม่อาจหยุดยั้งได้โดยมนุษย์คนใดหรืออำนาจของซาตาน
ดังที่พระวจนะของพระเจ้าตรัสว่า: “พระราชกิจของพระเจ้าถั่งโถมรุดหน้าไปราวลูกคลื่นอันทรงอิทธิฤทธิ์ ไม่มีใครสามารถยับยั้งพระองค์ได้ และไม่มีใครสามารถชะลอรั้งการเดินทัพของพระองค์ มีเพียงผู้คนที่รับฟังพระวจนะของพระองค์อย่างตั้งใจ และผู้ที่แสวงหาและกระหายในพระองค์เท่านั้น ที่สามารถติดตามย่างพระบาทของพระองค์และได้รับพระสัญญาจากพระองค์ พวกคนที่ไม่ทำเช่นนั้นจะต้องตกอยู่ภายใต้พิบัติภัยอันท่วมท้น และการลงทัณฑ์อันสมควรแล้ว


อ่าน เรียนรู้วิธีรับเสด็จพระเจ้า:


ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

สิ่งที่มาจากพระเจ้าจะต้องรุ่งเรือง