MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

การได้รับเสด็จองค์พระผู้เป็นเจ้า จึงจะมีที่พึ่งพาในยามภัยพิบัติ

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 - 16:53 น.
AA 29
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจึงทำให้หลาย ๆ ประเทศกำลังประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ หลายคนตกงานไม่มีทรัพยากรทางเศรษฐกิจและชีวิตไม่มีทางออก จึงได้เป็นห่วงและเป็นกังวลกับเรื่องนี้กันอย่างมาก ในฐานะของผู้ที่เชื่อในพระเจ้า เมื่อมาถึงจุดนี้เราควรแสวงหาความประสงค์ของพระเจ้า พระเจ้าตรัสว่า: “จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้สะสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือ” (มัทธิว 6:26) “เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายว่า เราจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม (เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้) แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้” (มัทธิว 6: 31-32)
พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมา พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษยชาตินี้ขึ้นมา และยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ทรงเป็นสถาปนิกแห่งวัฒนธรรมกรีกโบราณและอารยธรรมมนุษย์ มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงปลอบประโลมมนุษยชาตินี้ และมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงดูแลเอาใจใส่มนุษยชาตินี้ทั้งคืนและวัน
ใครกันเล่าที่สามารถยกเว้นตัวเองจากอธิปไตยของพระองค์? และใครกันเล่าที่สามารถปลดตัวเองออกจากการออกแบบของพระองค์? ทุกสรรพสิ่งดำรงอยู่ภายใต้การจับจ้องของพระองค์ และยิ่งไปกว่านั้น ทุกสรรพสิ่งมีชีวิตอยู่ภายใต้อธิปไตยของพระองค์ กิจการของพระองค์และฤทธานุภาพของพระองค์ไม่ได้ทิ้งทางเลือกไว้ให้กับมนุษย์ นอกเหนือจากให้รับรู้ข้อเท็จจริงที่ว่า พระองค์ทรงมีอยู่จริงและครองอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่ง ไม่มีสิ่งใดที่นอกเหนือจากพระองค์สามารถบัญชาจักรวาลได้ นับประสาอะไรกับการจัดเตรียมให้กับมวลมนุษย์นี้อย่างไม่สิ้นสุด ไม่ว่าเจ้าสามารถระลึกถึงกิจการของพระเจ้าได้หรือไม่ และไม่ว่าเจ้าเชื่อในการดำรงอยู่ของพระเจ้าหรือไม่ ไม่มีข้อกังขาใดว่า ชะตากรรมของเจ้านั้นถูกกำหนดโดยพระเจ้า และไม่มีข้อกังขาเลยว่า พระเจ้าจะทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งเสมอ การดำรงอยู่และสิทธิอำนาจของพระองค์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่มนุษย์ระลึกได้และเข้าใจหรือไม่ มีเพียงพระองค์ที่รู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของมนุษย์ และมีเพียงพระองค์ที่สามารถกำหนดชะตากรรมของมนุษย์ชาติ
พระเจ้าทรงเป็นผู้อธิปไตยชีวิตของเรา ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้า พระเจ้าทรงรู้ถึงทุกอย่างที่พวกเราต้องการ เหมือนอย่างเรื่องราวของผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ เขาซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการตามไล่ล่า ซึ่งที่นั่นไม่มีอาหารให้กิน พระเจ้าจึงทรงใช้กาให้มาส่งอาหาร แล้วในช่วงภัยแล้งระยะเวลาสามปี พระเจ้าทรงบัญชาให้หญิงม่ายเลี้ยงเอลียาห์ ซึ่งมีเพียงน้ำมันเล็กน้อยในไหและแป้งนิดหน่อยเท่านั้น แต่เขากลับผ่านช่วงกันดารอาหารเป็นเวลาสามปีมาได้ จากตรงนี้จะเห็นได้ถึงฤทธานุภาพของพระเจ้า และเห็นได้ว่าชีวิตของเราไม่สามารถหาทางออกได้ด้วยความกังวลและความประสงค์ของตัวเองได้ แทนที่จะเป็นกังวลถึงการไม่มีงานและไม่มีอาหารนั้น มาที่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าเสียจะดีกว่า เพื่ออธิษฐานแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าและค้นหารอยพระบาทของพระเจ้า
บัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จกลับมาแล้ว นั่นคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระองค์แสดงความจริงและปฏิบัติพระราชกิจเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ เราควรพิจารณาและยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าอย่างรวดเร็ว และต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงปกครองชีวิตของเรา และพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็นที่ไว้วางใจเพียงหนึ่งเดียวของเรา


แนะนำสำหรับท่าน:

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

การได้รับเสด็จองค์พระผู้เป็นเจ้า จึงจะมีที่พึ่งพาในยามภัยพิบัติ