MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

เราจะทำยังไงถึงจะสามารถฟื้นฟูชีวิตในสวนเอเดนได้

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 - 07:00 น.
AA 28

มื่อพูดถึงสวนเอเดน ก็คือสถานที่ที่คริสเตียนมากมายต่างปรารถนาและใฝ่ฝันที่หนึ่ง แต่เมื่ออาดัมกับเอวาถูกล่อลวงโดยงู แล้วกินผลไม้จากต้นไม้แห่งความดีและความชั่วแล้ว พวกเขาก็ถูกเนรเทศออกจากสวนเอเดน แล้วมนุษย์เราจะฟื้นฟูชีวิตในสวนเอเดนได้อย่างไร นี่คือคำถามที่พี่

น้องหลายคนต้องการจะค้นหาคำตอบ แล้วมนุษยชาติเราจะฟื้นฟูชีวิตในสวนเอเดนได้อย่างไร?

เราทุกคนรู้ว่าอาดัมและเอวาถูกเนรเทศออกจากสวนเอเดนเพราะความบาป ตั้งแต่นั้นมาบาปก็กลายเป็นอุปสรรคสำหรับผู้คนที่จะเข้าไปในสวนเอเดน หากมนุษย์เราต้องการฟื้นฟูชีวิตในสวนเอเดนเราต้องกำจัดบาปที่อยู่ภายใน และถ้าเราต้องการกำจัดบาป หนทางเดียวคือการที่ยอมรับการช่วยกู้จากพระเจ้า

 หลังจากที่มนุษย์ถูกมารซาตานทำให้เสื่อมทราม พระเจ้าก็ทรงเริ่มแผนงานของพระองค์ในการช่วยมนุษย์ให้รอด หลังจากน้ำท่วมโลก พระเจ้าก็ทรงนำมนุษย์ โดยอาศัยผ่านทางโมเสสที่ประกาศกฎหมายและบทบัญญัติให้มนุษย์ถือรักษาปฏิบัติตาม ทำให้ผู้คนเข้าใจว่าความบาปคืออะไร และจะนมัสการพระเจ้าอย่างไร ใช้สิ่งนี้เพื่อยับยั้งผู้คนจากการทำบาป แต่เนื่องจากการครอบงำของบาป ถึงแม้ว่าผู้คนจะรู้ว่าบาปคืออะไร แต่พวกเขายังคงทำบาปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในตอนปลายของช่วงเวลาของยุคธรรมบัญญัติ มนุษย์มีการก่ออาชญากรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ และผู้คนมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดสินและดำเนินการเพราะผิดต่อกฎบัญญัติอยู่เสมอ

 ดังนั้นตามความต้องการของมนุษย์ พระเจ้าจึงบังเกิดเป็นมนุษย์และกลายเป็นองค์พระเยซูในยุคแห่งพระคุณ ถูกตรึงกางเขนเพื่อมนุษย์และไถ่มนุษย์กลับมาจากท่ามกลางความบาป ทำให้ผู้คนสามารถกลับมาหาต่อหน้าพระเจ้าและอธิษฐานต่อพระเจ้า สารภาพและกลับใจ และบาปก็ได้รับการอภัย และดำเนินชีวิตภายใต้พระคุณอันอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้า

 แม้ว่าเราจะได้รับการไถ่โดยองค์พระเยซูแล้ว แต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่า เรายังคงมีชีวิตอยู่ในสภาพของการทำบาปและการสารภาพบาป พระเจ้าตรัสว่า:“เพราะฉะนั้นเจ้าจึงต้องบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์”(เลวีนิติ11:45) จะเห็นได้ว่า มนุษย์เรายอมรับความรอดขององค์พระเยซู เพียงแค่ความบาปของเราได้รับการอภัยแล้ว แต่เรายังไม่บรรลุถึงขั้นที่ถอนลักษณะธรรมชาติของความบาปออกไป หากเราไม่กำจัดธรรมชาติบาปของเราออกไป เราก็ยังคงเป็นคนบาป เราจะไม่สามารถเห็นพระพักตร์พระเจ้าได้ และโดยธรรมชาติเราจะไม่สามารถฟื้นฟูชีวิตดั้งเดิมในสวนเอเดนได้

 เส้นทางที่ทำให้เราห่างจากบาปและได้รับการชำระให้บริสุทธิ์นั้นอยู่ที่ไหน?พระเยซูทรงให้คำมั่นสัญญาก่อนตรึงบนไม้กางเขนว่า เราจะกลับมาอีกครั้ง และพยากรณ์ว่า:“เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่าน แต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหว เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น(ยอห์น16:12-13)

 ในพระคัมภีร์ยังกล่าวอีกว่า : “ซึ่งเป็นผู้ที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อให้ถึงความรอด ซึ่งพร้อมแล้วที่จะปรากฏในวาระสุดท้าย” (1 เปโตร1:5) “เพราะถึงเวลาแล้ว ที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า” (1เปโตร4:17)

จากสิ่งเหล่านี้เราจะได้เห็นว่า เมื่อพระเจ้าเสด็จมาอีกครั้งนั้นจะสำแดงพระคำความจริง นำเรื่องราวในกาลก่อนและเรื่องที่จะเกิดขึ้นแจ้งให้แก่เราทราบ ทำงานพิพากษาที่เริ่มจากครอบครัวของพระเจ้า ดังนั้นมีพียงการยอมรับงานแห่งการพิพากษาที่พระเจ้าทรงนำมาในยุคสุดท้ายเท่านั้น ที่เราจะสามารถกำจัดความบาปอย่างหมดจด บรรลุถึงความบริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ และจากนั้นเราถึงจะสามารถฟื้นฟูชีวิตที่สวยงามในสวนเอเดนได้

_____________________________________________________________________________________________

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

เราจะทำยังไงถึงจะสามารถฟื้นฟูชีวิตในสวนเอเดนได้